Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

Pågående arbete i länen ska beaktas. Inom ramen för uppdraget ska Havs- och vattenmyndigheten samråda med relevanta aktörer och organisationer och särskilt beakta möjligheterna för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurismverksamhet samt förutsättningarna för det traditionella fisket.

Redovisning

En delrapport Pdf, 561.3 kB. lämnades in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 20 april och en slutrapport lämnades den 2 november 2015.

Dokument

Publicerad: 2015-01-19
Uppdaterad: 2015-11-02
Sidansvarig: Webbredaktion