Konventionen för att bevara levande marina resurser - CCAMLR (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur arbetet i konventionen för bevarandet av levande marina resurser, CCAMLR, fortskridit under 2011-2020.

Redovisningen ska innehålla en analys av det svenska medlemskapet och vid behov belysa eventuella möjligheter under det svenska ordförandeskapet 2020-2022.

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringen (Utrikesdepartementet) den 15 september 2020.

Publicerad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion