Långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014-2020.

Myndigheten ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020.

Redovisning

Rapporteringen skickades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket den 24 april 2018.

Ansvarig enhet

Havsplaneringsenheten

Publicerad: 2018-01-09
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion