Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2017)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2016.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 mars 2018.

Dokument

Avrapportering - Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017

Ansvarig enhet

Fiskeregleringsenheten

Publicerad: 2017-11-14
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion