Marin pedagogik (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.

I uppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt från lokal nivå, och myndigheter för att identifiera behov av insatser samt ta fram efterfrågat kunskapsmaterial. Unescos pågående arbete inom marin pedagogik ska beaktas.

Redovisning

Uppdragets genomförande och förslag till fortsatt arbete, inklusive förslag som stärker insatser på lokal nivå, ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 september 2019.

Återrapportering avarbetet med vatten- och marin pedagogik 2019 Pdf, 652 kB.

Publicerad: 2018-12-27
Uppdaterad: 2019-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion