Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket (2014)

Myndigheten ska redovisa statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning.

Myndigheten ska även redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av sälskador i det svenska fisket, och om möjligt utvecklingen av effekterna sedan senaste undersökningen 2004.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Landsbygdsdepartementet senast 31 december 2014.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2015-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion