Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och vattenkraftens branschorganisation ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Redovisning

Publicerad: 2019-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion