Prognoser (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2022 vid nedanstående prognostillfälle.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Redovisning

  • 17 januari
  • 15 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober 2019

Ansvarig enhet

Ekonomienheten

Publicerad: 2018-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion