Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

En nationell plan för omprövning av vattenkraften ska beslutas av regeringen, ett förslag på plan togs under 2019 fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät, i samverkan med andra berörda myndigheter.

Nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Redovisning

Den 1 oktober 2019 lämnade Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Havs- och vattenmyndigheten överlämnade den 26 november 2019 ett nytt förslag till prövningsgrupper till regeringen (se mer info nedan).

Bakgrund

Syftet med förslaget till nationell plan är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen, som har en nationell helhetssyn, beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till. Den innehåller även information om begreppen ”vattenmiljönytta” respektive ”effektiv tillgång till vattenkraftsel”, förslag till genomförande och uppföljning av planen samt en tidsplan för när vattenkraftsägarna ska lämna in sina ansökningar till domstolen.

Till förslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver riskerna med planen och hur de kan minimeras.

Justerat förslag till prövningsgrupper

Havs- och vattenmyndigheten har den 26 november 2019 överlämnat ett nytt förslag till prövningsgrupper till regeringen. Orsaken är att det har tillkommit vattenkraftverk efter 1 oktober som ingår i planen, men som inte ligger i en prövningsgrupp.

HaV har därför valt att skapa prövningsgrupper som omfattar hela Sveriges yta. Detta innebär att det har tillkommit en ny prövningsgrupp längs kusten inom varje domstolsområde, totalt fem prövningsgrupper, samt tre prövningsgrupper längs fjällkedjan för de områden som avrinner till Norge.

I tidsplanen har dessa nya prövningsgrupper fått ett datum som motsvarar intilliggande avrinningsområden som redan ingår i nationella planen.

Publicerad: 2019-08-19
Uppdaterad: 2020-06-23
Sidansvarig: Webbredaktion