Uppdrag att rapportera utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen (2023)

Redovisning av regeringsuppdrag att rapportera utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att rapportera utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen (KN2023/01581).
Havs- och vattenmyndigheten har rapporterat Sveriges utfästelser om akvatiskt skydd och återställande av natur till 2030.

Rapporteringen till EU-kommissionen har, i enlighet med uppdraget, gjorts utifrån det så kallade scenario 1 ”fortsatt genomförande” som beskrivs i rapporten Underlag och förslag till svenska utfästelser i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 (HaV dnr 03139-2022) som överlämnades till regeringen i november 2022. Arbetet har skett i nära samverkan med Naturvårdsverket.

Publicerad: 2023-06-05
Sidansvarig: Webbredaktion