Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (2020)

Hitta på sidan

Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att säkerställa att endast arbetstagare vars
fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten.

De striktare reglerna gäller fram till och med den 24 januari 2021.

Myndigheterna ska vidare vidta ytterligare åtgärder för att, i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter, fram till den 1 juli 2021 möjliggöra att så många som möjligt av de anställda kan arbeta hemifrån.

Redovisning

Myndigheter ska den sista dagen varje månad redovisa till Arbetsgivarverket hur stor andel av de anställda som arbetar hemifrån.

Arbetsgivarverket ska sammanställa redovisningarna i månatliga rapporter, som ska ges in till regeringen (Finansdepartementet).

Arbetsgivarverket ska senast den 31 juli 2021 slutredovisa
uppdraget till regeringen.

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion