Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå hur ett försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.

Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå hur ett försök med kamerabevakning kan utformas på olika typer av fartyg och föreslå inom vilket eller vilka fartygssegment ett sådant försök kan genomföras. Analysen ska ta hänsyn till det arbete som sker på EU-nivå med revidering av den nu gällande förordningen om fiskerikontroll avseende kamerabevakning.

Arbetet ska ske i nära dialog med Statens jordbruksverk, Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten), Kustbevakningen och andra berörda myndigheter och organisationer, inklusive fiskets organisationer, miljöorganisationer och forskning. Förslagen ska bygga på samråd med de parter som direkt berörs av försöken. Möjligheten att bygga försöket på frivillighet ska undersökas.

Redovisning

Publicerad: 2019-09-20
Uppdaterad: 2020-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion