Moderna beredskapsjobb inom staten (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa till Statskontoret hur myndigheten bidragit till att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden.

Havs- och vattenmyndigheten ska senast redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

Redovisning

Redovisningen ska ske senast den 5 april 2019, enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Ansvarig enhet

HR-enheten

Publicerad: 2018-12-27
Uppdaterad: 2019-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion