Praktikplatser för nyanlända (2016)

Regeringen har gett HaV i uppdrag att tillsammans med övriga myndigheter ordna praktikplatser åt nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen under tiden 1 april 2016-31 december 2018.

Redovisning

Myndigheterna ska redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret senast: 

  • 1 oktober 2016
  • 1 april 2017
  • 1 april 2018
  • 15 januari 2019

Tillsammans ska myndigheterna ta emot minst 1 000 nyanlända per år för praktik.

Publicerad: 2016-03-07
Uppdaterad: 2016-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion