Skonsamma fiskemetoder (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka kriterier myndigheten tillämpar vid fördelning av svenska fiskemöjligheter enligt 2 kap. 7 § femte stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen i enlighet med artikel 17 i förordning (1380/2013) för att skapa incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, med bland annat minskad energikonsumtion eller minskade skador på livsmiljöer.

Redovisning

Uppdraget ska redovisades till regeringen (Näringsdepartementet) den 30 april 2021.

Publicerad: 2020-01-13
Uppdaterad: 2021-05-07
Sidansvarig: Webbredaktion