Kunskapssammanställning av dammar (2021)

HaV ska, med stöd av Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, utifrån befintligt kunskapsunderlag tillhandahålla en kunskapssammanställning av vattenkraftsdammars och andra dammars för- och nackdelar för naturvårds och biologisk mångfald samt potentiella betydelse för att minska risken för erosion, övergödning och översvämningar jämfört med om dammarna inte skulle finnas.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (M-dep) senast den 1 oktober 2021.

Redovisning av regeringsuppdrag om kunskapssammanställning om
dammar Pdf, 785.4 kB.

Ansvarig enhet

Miljöprövningsenheten

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion