Åtgärdsprogram för tumlare (2021)

Hitta på sidan

HaV ska redovisa beslut om att anta ett nationellt åtgärdsprogram för tumlare eller, om ett sådant beslut ännu inte fattas, lämna en redovisning över myndighetens pågående arbete med att anta ett sådant nationellt åtgärdsprogram för tumlare samt ange beräknad tidpunkt för när programmet kommer att antas.

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringen (M-dep) den 29 juni 2021.

Publicerad: 2021-01-13
Uppdaterad: 2021-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion