Revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl och genomföra en vetenskapligutvärdering av effekterna av en eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ur ett ekosystemperspektiv samt att föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl bland annat i syfte att inkludera en beståndsreglerande jakt, som ett verktyg för att förvalta arten om det är vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv.

Uppdraget ska samordnas av Havs- och vattenmyndigheten.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

  • Reviderad förvaltningsplan för gråsäl redovisades den 29 november 2019.
  • Förslag på åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk ska redovisas senast den 1 juni 2020.
  • En vetenskaplig utvärdering av eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ska redovisas senast den 1 juni 2021.

Revidering av förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl. Den 29 november 2019 lämnades planen in Näringsdepartementet.

Förslag till åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Havs- och vattenmyndigheten fick i juli 2019 i uppdrag av regeringen att tillsammans med Naturvårdsverket föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (utöver sådana som är fiskerelaterade). Åtgärdsförslagen skickades till regeringen 15 juni.

Publicerad: 2019-09-20
Uppdaterad: 2020-06-18
Sidansvarig: Webbredaktion