Klimat­förändringarnas och hav­försurningens påverkan på koraller (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska med stöd av SMHI undersöka påverkan av klimatförändringar och havsförsurning på koraller i svenska vatten.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 mars 2021.

Ansvarig enhet

Havsmiljöenheten

Publicerad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion