Marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera områden som kan utgöra marina skyddade områden med ett starkt skydd utan lokal mänsklig påverkan.

Vi ska också ta fram förslag till process för det fortsatta arbetet med sådana områden. Handlingsplanen för marint områdesskydd samt regeringsupdprag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i skyddade områden beaktas i arbetet.

Redovisning

Publicerad: 2018-01-31
Uppdaterad: 2018-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion