Förstärkt skydd av kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön (2021)

HaV ska utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön (SD 27 samt 29).

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringen (näringsdepartementet) den 31 mars 2022.

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion