Uppdrag att kartlägga vattenförekomster (2021)

Hitta på sidan

Regeringen ger HaV i uppdrag att kartlägga vattenförekomster utifrån ett sårbarhetsperspektiv.

Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppshantering. Sveriges geologiska underöskning ska bistå HaV med nödvändigt stöd för genomförandet av uppdraget.
HaV ska i genomförandet inhämta underlag och synpunkter från länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Redovisning

HaV ska senast den 31 mars 2022 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Publicerad: 2023-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion