Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (2014)

Hitta på sidan

Myndigheten ska analysera vilka miljömål som är relevanta för den egna verksamheten och upprätta en plan för åtgärder.

Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av uppdraget.

Vi ska redovisa regeringsuppdraget:

  • med en analys 1 mars 2016
  • med en plan för genomförande 30 juni 2016
  • övrigt i årsredovisningen för 2016-2019

Läs mer om regeringsuppdraget. Pdf, 140.3 kB.

Myndighetens miljömålsanalys

Vi har genomfört en analys vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för vår verksamhet.

Analysen redovisades till regeringen den 1 mars 2016.

Plan med åtgärder

Vår plan med åtgärder för att nå miljömålen upprättades i juni 2016. Planen integreras nu i den ordinarie verksamhetsplaneringen för 2017.

Publicerad: 2016-03-07
Uppdaterad: 2018-01-29
Sidansvarig: Webbredaktion