EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi enligt kommissionens handlingsplan.

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Redovisning

Första delen av uppdraget den 31 mars 2016

  1. Vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur myndigheten verkar genom strategin för att nå dessa mål.
  2. Närliggande områden som faller under andra myndigheters huvudsakliga verksamhetsområden.
  3. Delmål där myndigheten bedömer att samarbete behöver inledas med andra myndigheter och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.
  4. Möjligheten att skapa synergier med genomförandet av regeringens maritima strategi.

HaV:s medverkan i genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen 2015-2020

Årliga redovisningar har en struktur som bygger på frågorna i uppdraget och frågeformuläret från Tillväxtverket och är en utveckling av redovisningen av delmål som gjordes den 30 mars 2016:

  1. Vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde samt hur ni arbetat med dem under året.
  2. Delmål där myndigheten inlett eller planerar att ingå ett samarbete med andra myndigheter och hur samverkan fortskridit
  3. Insatser eller samarbetsprojekt som myndigheten deltar i som bidrar till strategins mål.
  4. Finansieringskällor som kan vara aktuella för myndighetens engagemang inom ramen för strategin.
  5. Bedömd och faktisk nytta och resultat som uppnåtts under perioden för den egna myndigheten, annan offentlig förvaltning eller näringsliv.
  6. Specifika uppgifter för myndigheten att redogöra.
Publicerad: 2016-03-04
Uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Webbredaktion