Övervakning av miljön i Hanöbukten (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Regeringen uppdrog i maj 2014 till Havs- och vattenmyndigheten att i samråd med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och efter samråd med Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kemikalieinspektionen, Naturhistoriska riksmuseet och länsstyrelserna i Skåne län, Blekinge län och Kalmar län, utveckla och genomföra ett treårigt program för att övervaka miljön i Hanöbukten.

Syftet med uppdraget är att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskars hälsa.

Redovisning

Slutsatserna från uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 26 februari 2018.

Avrapportering av regeringsuppdraget Pdf, 999.5 kB.

Innehållet i avrapporteringen är till stor del en sammanfattande resultatredovisning hämtat från de undersökningar och utförarrapporter som framställts inom uppdraget.

1. Miljön i Hanöbukten 2015-2017, Göteborgs universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges lantbruksuniversitet (2018)
2. Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten, Stockholms universitet (2018)
3. Miljöföroreningar i sediment vid Blekinges kust och i Hanöbukten, SGU (2016)
4. Kartläggning av omfattningen av sårskadad fisk i Hanöbukten, Redovisning av regeringsuppdrag M2014/1349 Nm, SVA (2016)

Publicerad: 2014-09-11
Uppdaterad: 2018-02-26
Sidansvarig: Webbredaktion