Internationellt samarbete mot övergödning (2020)

Hitta på sidan

För att stärka det internationella samarbetet mot övergödning ska HaV i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön, inklusive möjligheten till ett internationellt handelssystem med utsläppsrätter.

Detta för att minska övergödningen i Östersjön, inklusive möjligheten till ett internationellt handelssystem med utsläppsrätter.

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna, inklusive möjligheterna för ett handelssystem, för minskad övergödning i samarbete med Jordbruksverket. Uppdraget inkom till myndigheten i 2020 års regleringsbrev.

Havs- och vattenmyndighetens ambition var att genomföra uppdraget med en hög grad av samverkan, inte bara med Jordbruksverket som nämns särskilt i regleringsbrevet, men också genom att organisera flera samverkansmöten och en större konferens. Det senare visade sig omöjligt på grund av de förändrade förutsättningarna med pandemin. Uppdragets genomförande försvårades ytterligare av att upphandlingen för analyser av den första delen av regeringsuppdraget, internationellt samarbete, överklagades. Myndigheten avser därför att återkomma med ett tillägg till redovisningen av regeringsuppdrag innan årets slut, om så behövs. I tillägget utvecklas samverkansdelarna i uppdraget, inklusive samarbetet med Jordbruksverket, för den första delen av uppdraget. Den del som handlar om ett handelssystem har genomförts i samarbete med Jordbruksverket.

Havs- och vattenmyndigheten överlämnar härmed uppdraget.

Publicerad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion