Hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

I februari 2012 fick Naturvårdsverket ett uppdrag från regeringen om hållbar återföring av fosfor. I den här rapporten redovisar Naturvårdsverket uppdraget från regeringen. Vi presenterar:

  1. en kartläggning av fosforresurser
  2. en kartläggning av innehållet av oönskade ämnen i olika fosforkällor
  3. en bedömning av potential för hållbar återföring av fosfor
  4. ett förslag till författningskrav
  5. ett förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor.

Sammantaget visar resultaten från arbetet med uppdraget på en möjlig utveckling mot resurseffektiva kretslopp, som så långt som möjligt är fria från oönskade ämnen. Rapportens syfte är att vara ett underlag till regeringen för beslut om insatser för hållbar återföring av fosfor. Uppdraget har genomförts av Naturvårdsverkets i samarbete med berörda myndigheter, samt med deltagande av berörda organisationer
och andra intressenter mellan mars 2012 och augusti 2013.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information