Små avloppsanläggningar med definierat utlopp

Checklistor för funktionskontroll och skötsel

Sammanfattning av rapporten

Varför behövs funktionskontroll och skötsel av din anläggning? En välskött avloppsanläggning fungerar bättre. Myndighetsinventeringar och vetenskapliga studier har kommit fram till att tekniskt avancerade avloppsreningsanläggningar kräver regelbunden skötsel samt att professionell service är nödvändig för att funktionen ska upprätthållas. Men även relativt enkla konstruktioner krävs en viss insats från dig som är ansvarig för avloppet.

Dessa "checklistor" har tagits fram för att fungera som ett komplement till provtagning av det renade vattnet. Genom att kontrollera funktionen och sköta om din anläggning kan du som fastighetsägare bli säkrare på att din anläggning verkligen renar avloppsvattnet på det sätt som anläggningen är byggd för. Att du sköter om din anläggning ger en betydligt större chans att reningen uppnår kraven om det utgående vattnet provtas.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion