Utvärdering av användar­aspekter av vakuum­toaletter till sluten tank

Syftet med projektet var att öka kunskapen och medvetenheten om vakuumsystemen med fokus på användarvänlighet.

Sammanfattning av rapporten

Merparten (80 %) av de som svarat på den enkät som skickades ut var nöjda med sina vakuumsystem, även om andelen mindre nöjda var något högre än för andra typer av enskilda avlopp.

Slutsatser är att:

  1. tydliga instruktioner behövs för att undvika felinstallationer och felinställningar
  2. tydliga anvisningar för användarna och slamentreprenörerna behövs för att undvika stopp och problem i samband med tömning
  3. det är viktigt med en fungerande serviceorganisation, om problem uppstår
  4. det viktigt att skapa kretslopp av näringen, så att hushåll och installatörer blir mer motiverade.
Publicerad: 2017-01-10
Uppdaterad: 2018-08-03
Sidansvarig: Webbredaktion