Vakuumtoaletter i befintliga hus – metoder och kostnader för installation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation.

Sammanfattning av broschyren

Denna broschyr ger råd och tips till dig som planerar att installera vakuumtoalett till sluten tank i ditt hus eller sommarstuga, eller till dig som funderar på att bygga nytt hus med vakuumtoalett och tank. Vad ska man tänka på, hur kan man dra ledningar och vad kostar det?

I broschyren ges exempel på hur tekniken kan installeras i följande sex olika typer av hus:

  1. Sommarstuga med krypgrund
  2. Villa med platta på mark
  3. Äldre villa med källare och flera toaletter
  4. Villa med befintlig sluten tank
  5. Nytt hus med platta på mark
  6. Flera hus på samma fastighet


Läs om det typhus vars förutsättningar mest liknar dina egna. Det är många faktorer som påverkar ledningsdragning och kostnader i just ditt hus och alla är inte möjliga att ta upp i denna broschyr.


Tänk på att du måste söka tillstånd hos kommunens miljönämnd (eller motsvarande) innan du anlägger en ny avloppsanläggning eller installerar vattentoalett. Ta gärna kontakt med din kommun/miljökontor tidigt i planeringen för att få reda på vilka krav de ställer på avloppsanläggningar med vakuumsystem.


Broschyren har tagits fram av ett antal kommuner som har områden med höga krav på avloppsrening och som jobbar aktivt med kretslopp av näring från avloppsfraktioner. I kommunerna ses vakuumtoalett till tank som en bra lösning för att minska avloppsutsläppen till sjöar och vattendrag, samtidigt som näringen i avloppet kan återföras till odlad mark.

Publicerad: 2017-01-10
Uppdaterad: 2018-08-03
Sidansvarig: Webbredaktion