Surrogatparametrar - en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion

Rapport från 10 LOVA-projekt om surrogatparametrar.

Sammanfattning av rapporten

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan nio kommuner och ett kommunalförbund: Kungsbacka, Falkenberg, Södertälje, Norrtälje, Uddevalla, Borgholm, Norrköping, Alingsås, Miljösamverkan östra Skaraborg och Falun.

Syftet har varit att testa en i Norge utvecklad metod för funktionskontroll av minireningsverk, genom att använda surrogatparametrar. Denna metod kan ge miljömyndigheten ett snabbt och kostnadseffektivt svar om en avloppsanläggning är i behov av ytterligare undersökning och funktionskontroll. Metoden kan användas i tillsyn och även utgöra en del i verksamhetsutövarnas egenkontroll.

Projektet har resulterat i att:

  • Flera kommuner har initierat tillsyn på den här typen av anläggningar.
  • Deltagande miljökontor har höjt sin kunskap om reningsprocesser i minireningsverk, provtagningsmetodik samt tolkning av mätdata från provtagning på små avloppsanläggningar.
  • Miljökontoren har initierat och fördjupat sin dialog och sitt samarbete med utvalda teknikleverantörer.

Metoden att använda surrogatparametrar har visat sig vara en fungerande metod men fler mätdata behöver sammanställas och vägledning för tolkning av mätningar i fält behöver utvecklas.

Publicerad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion