Governance of on-site sanitation in Finland, Sweden and Norway

I denna rapport jämförs hur små avloppsanläggningar regleras och hanteras i Finland, Sverige och Norge. Rapporten är baserad på bland annat litteratursammanställning och intervjuer med beslutsfattare och andra aktörer. (Rapporten är skriven på engelska)

Sammanfattning

Utsläpp från små och enskilda avloppsanläggningar är en källa av diffus förorening och kan ha betydande effekter på vattenkvaliteten av lokala recipienter om inte avloppsanläggningar sköts på ett bra sätt. Samtidigt har regelverket kring små avloppsanläggningar en socio-ekonomisk effekt, t.ex. när kostnaden av ett nytt avloppssystem är hög i förhållande till värdet av den enskilda fastigheten.

Denna studie beskriver hur de små avloppssystemen styrs och organiseras i Finland, Sverige och Norge baserad på information som sammanställts genom litteraturstudier och genom att sammanställa redovisningar och budskap från projektdeltagare med flerårig erfarenhet i branschen. Dessutom intervjuades representanter av olika aktörer inom branschen.

Rapporten är utgiven av Finlands Miljöcentral/Finnish Environment Institute (SYKE). 

Publicerad: 2022-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion