Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar

Samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll.

Sammanfattning av rapporten

Under 2014-2015 har Avloppsguidens användarförening med medel från Havs- och vattenmyndigheten drivit projektet "Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar". Syftet med projektet var att, med utgångspunkt från resultat från Interreg-projektet Hav möter Land, undersöka om CE-märkning, utförd service och servicerapportering som egenkontroll garanterar att anläggningarna uppfyller de reduktionskrav för miljöskydd som meddelats i tillstånden.

Projektet har genomförts i samverkan mellan 15 kommuner som har besökt och provtagit närmare 130 anläggningar. Utifrån det har sedan rutiner för kontroll och provtagning sammanställts för varje deltagande fabrikat. Projektdeltagarna har också granskat anläggningarnas serviceprotokoll och värderat utförd service samt fastighetsägarnas egenkontroll.

Publicerad: 2017-01-10
Sidansvarig: Webbredaktion