Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält – komplettering

Rapporten kompletterar projektet ”Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält”, som utvärderade funktionen hos anläggningarna – infiltrationer och markbäddar med och utan biomoduler och/eller fosforavlastning. Resultatet visar att 8% av anläggningarna hade mycket höga nivåer av vatten och 9% hade mycket höga nivåer av slam i spridarrören.

Sammanfattning av rapporten

Projektet ”Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält, komplettering” har haft som syfte att komplettera projektet ”Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält”. Det gick i sin tur ut på att utvärdera funktionen hos markbaserade reningsanläggningar – infiltrationer och markbäddar med och utan biomoduler och/eller fosforavlastning.

Resultatet visar att 8% av anläggningarna hade mycket höga nivåer av vatten (≥ 11 cm) och 9% hade mycket höga nivåer av slam (≥ 5 cm) i spridarrören. Det finns indikationer på samband mellan mycket höga nivåer av vatten i spridarrör och funktionsfel i form av höga vattennivåer i andra delar av anläggningen, eller funktionsfel som framkommit av kommentarer. Även för mycket höga nivåer av slam finns vissa indikationer på att det är kopplat till olika funktionsfel, dock är dessa samband inte lika tydliga.

Enligt SGU:s databas låg grundvattennivåerna under tiden för inspektionerna mycket under det normala eller under det normala (SGU 2018). Utifrån givna kriterier i projektet bedöms andelen anläggningar som inte klarar kraven på en meter till grundvattnet vara 7 %. För 53 % är det dock osäkert om kraven uppfylls eftersom det saknas kontrollpunkter som bedöms som tillförlitliga eller så ligger kontrollpunkten på för långt avstånd för att bedömas som relevant.

Det är viktigt att komma ihåg att de inspektioner som utförts endast ger en ögonblicksbild av anläggningen och inte anläggningens funktion över tid. Att följa några anläggningar under en längre period skulle ge en bättre bild av funktionen över tid och en bättre uppfattning om hur slam- och vattennivåer kan variera i olika delar och vid olika årstider.

Publicerad: 2019-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion