System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

I rapporten redovisas ett förslag till kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll.

Sammanfattning av rapporten

Något färdigt system finns inte ännu, eftersom det kräver en organisation som ansvarar för systemet och en part som gör den så kallade tredjepartskontrollen av det material som ska certifieras.
De avloppsfraktioner som föreslås kunna certifieras är:

  1. latrin
  2. klosettavloppsvatten
  3. urin
  4. fosforfällt slam
  5. filterbäddsmaterial.

Gemensamt för avloppsfraktionerna är att de vid användningen i jordbruket ska vara hygieniskt säkra och vara intressanta som gödselmedel.

Rutiner för kvalitetssäkring redovisas, där det bland annat ingår egenkontroll och dokumenthantering, ständig förbättring, storleksgräns när analys krävs och hygieniska parametrar. Det finns även förslag till blanketter som en kommun kan använda för sammanställning av de avloppsfraktioner som levereras till lantbruk. Motsvarande blankett finns även för lantbrukare som tar emot avloppsfraktioner.

Syftet med blanketterna är att få en sammanställning av vilka avloppsfraktioner som levereras, hur de har hygieniserat och var de används. Nyckeltal för avloppsfraktionernas innehåll av växtnäring finns även.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion