Markbaserad rening – en studie av funktion i fält

I denna studie har fyra studenter inventerat funktionen i fält för 217 hushåll.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Vid inventeringen togs bland annat stickprov på suspenderade ämnen ut från slamavskiljare och prov på utgående avloppsvatten från markbäddar. Rörkamera användes för att undersöka spridarröret.

Analysen av den biologiska funktionen visar att markbaserad rening är en robust teknik med marginaler. Den provtagning av utgående avloppsvatten som gjorts visar att tekniken uppfyller de gränsvärden för reduktion av organiskt material som är satta av Havs- och Vattenmyndigheten. I 1 fall av 10 så fungerar dock inte anläggningarna som avsett på grund av brister i samband med dimensionering och utförande.

Att döma ut en anläggning baserat på status i ventilationsröret är inte en fungerande metod. Hela spridarröret måste besiktigas med rörkamera för att man skall få tillräckligt med information. Det går inte att konstatera någon slamflykt i den meningen att partiklar, det vill säga suspenderade ämnen, går ut från slamavskiljare i sådan omfattning att det stör funktionen i efterföljande reningssteg. Tekniken med rörkamera ger mycket information kring status i rörsystem.

Publicerad: 2018-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion