VA-rådgivning

Kommunala exempel och erfarenheter

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Projektets syfte är att ge exempel på VA-rådgivning, vilka erfarenheter finns, hur den kan utformas, organiseras och
finansieras kommunalt eller regionalt.

Målet är att kommuner ska få inspiration och förslag på upplägg
och äskande av medel för ytterligare projekt. Projektet ska belysa
och om möjligt besvara en rad frågor som:

  1. Vad har testats?
  2. Hur kan VA-rådgivning utformas och organiseras?
  3. Kan man dra lärdomar från rådgivningsinsatser från
    andra skrå?
Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion