Läget inom markbaserad avloppsvattenrening

Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Den bild av situationen i Sverige som kommer fram genom bland annat detta projekt är att tillämpningen av den nu gällande lagstiftningen och det allmänna rådet NFS 2006:7 skiljer sig avsevärt mellan såväl olika län som kommuner. Bristen på direktiv från i första hand Naturvårdsverket, Boverket och nu också den nya Havs- och vattenmyndigheten (HaV) gör att tillämpningen av de regler och föreskrifter som finns sker på ett högst skiftande sätt.

Behovet av en helhetssyn inom detta område framstår som en mycket angelägen uppgift för ansvariga myndigheter. Denna helhetssyn bör beakta ekonomiska, miljömässiga, juridiska och organisatoriska aspekter.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion