Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbättra reningen av avloppsvatten. Biokol är pyrolyserat organiskt material som kännetecknas av hög porositet. Biokolets stora specifika yta möjliggör effektiv avskiljning av partiklar, adsorption av organiska och oorganiska ämnen och påväxt av biofilm för biologisk nedbrytning.

Kalk- och järnimpregnering av biokol förbättrade dess förmåga att binda fosfor, vilket innebär att det passar väl som filtermaterial i små avloppsanläggningar. För att inte mätta materialet bör impregnerat biokol användas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (där organiskt material och ammonium renas från avloppsvattnet).

Biokolsfilter i två steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkväve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att använda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bästa belastningsförhållanden, utvärdera risken för igensättning av biokolet vid kontinuerlig belastning och därmed biokolets effektiva funktionstid.

Publicerad: 2019-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion