Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar

Små avloppsanläggningar kan vara en betydande källa till utsläpp av organiska miljöföroreningar. I detta projekt studerades två stora infiltrationsanläggningar i Åre kommun och dess påverkan på vatten under ett år.

Sammanfattning av rapporten

Små avloppsanläggningar kan vara en betydande källa till utsläpp av organiska miljöföroreningar. I detta projekt studerades två stora infiltrationsanläggningar i Åre kommun och dess påverkan på vatten under ett år. Prover på grundvatten, avloppsvatten, ytvatten från recipienter och vatten från bakgrundssjöar samlades in under 2016 och 2017 för att täcka in alla årstider. 103 organiska föroreningar analyserades för olika läkemedelssubstanser, kosmetikakemikalier, fosforflamskyddsmedel, mjukgörare, perfluorerade substanser och livsmedelstillsatser. Fjorton av föroreningarna detekterades i samtliga grundvattenprover i koncentrationer från nanogram till mikrogram per liter. Av de analyserade föroreningarna hittades ofta organofosfaten tri-(2-butoxyetyl)-fosfat, sukralos, koffein och bensofenon. Stora skillnader mellan de två infiltrationsanläggningarna observerades av antalet föroreningar som hittades i grundvatten, samt i vilka koncentrationer. Det beror antagligen på hur anläggningen är konstruerad samt föroreningarnas tid i systemet från infiltrationsbädd till provtagningspunkt. En viss variation i reduktion över säsongerna noterades och de mer fettlösliga föroreningarna uppvisade bättre reduktion. Studien visade på en måttlig risk för påverkan på vattenlevande organismer i närliggande ytvatten kopplat till parfymämnet galaxolid och två organofosfater. De huvudsakliga resultaten finns publicerade i en vetenskaplig artikel (Gao et al, Science of the Total Environment 651, 1670–1679, 2019) men en kort sammanfattning finns att läsa här.

Publicerad: 2019-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion