Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

I projektet ingick också att identifiera viktiga källor till miljöföroreningar i privata hushåll och att ta fram en effektiv strategi för att minska diffusa utsläpp från hushållen. RedMic var ett samarbete mellan:

  • Umeå universitet
  • Sveriges lantbruksuniversitet
  • Kungliga Tekniska Högskolan
  • Uppsala universitet

Projektet har finansierats av Formas under 2013–2017.

Publicerad: 2018-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion