VA-rådgivning – stöd för effektiv tillsyn av små avlopp

VA-rådgivning är ett bra komplement till kommunens VA-planering och tillsynsarbete.

Sammanfattning av rapporten

VA-rådgivningen kan hjälpa kommunen att både få ut den kunskap som tas fram inom VA-planeringen och att få fler fastighetsägare att själva utan krav från kommunen åtgärda sina avlopp.

I rapporten sammanställs erfarenheter från ett 20-tal kommuner som påbörjat eller planerar någon form av VA-rådgivning kring små avlopp.

Publicerad: 2017-01-10
Sidansvarig: Webbredaktion