Rening av hushållsspillvatten

Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

Omslag för publikation

Rapportnummer

AR 1991:2 - Allmänna råd

Sammanfattning

Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

Råden innehåller allmänna utgångspunkter för val av reningsteknik, rekommendationer om hur förundersökningar bör gå till, dimensionerings- och bygganvisningar, reningsresultat, driftinstruktioner och kontrollprogram.

Råden vänder sig framför allt till kommuner, länsstyrelser, konsulter, entreprenörer och exploatörer.