Planeringsunderlag för åtgärder på enskilda avlopp

Den här rapporten redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Stockholm med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Projektets syfte var att utveckla VeVa-modellen så att närsaltsbelastningen från enskilda avlopp i ett avrinningsområde kan beräknas och kommuniceras, samt att effekter av åtgärder för enskilda avlopp kan beräknas i form av minskad närsaltsbelastning och kostnader.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion