Rening av avloppsvatten i Sverige

Broschyren beskriver hur reningen av avloppsvatten från tätorter har förändrats under det senaste seklet.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av broschyren

Den ges ut vartannat år och redovisar den senaste uppdaterade statistiken från 2012 för utsläpp och slamkvalitet från de kommunala avloppsreningsverken, för mer än 2000 personekvivalenter (pe).

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2018-08-03
Sidansvarig: Webbredaktion