Planera vatten och avlopp - Vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till

Syftet med denna rapport är att översiktligt och på en grundläggande nivå redovisa de författningar som styr samhällets VA-frågor, med tonvikt på avlopp. Utgångspunkten är EU:s vattendirektiv, men fokus för framställningen har lagts på de nationella författningar som styr planeringen och utbyggnaden av VA.

Om rapporten

Utbyggnad av vatten och avlopp är förknippat med stora kostnader, stor organisation och mycket teknik. Nödvändigheten av att på ett tidigt stadium noga analysera vilka behov och förutsättningar som finns är därför stor. VAplanering syftar till att säkerställa god folkhälsa, minimal miljöbelastning, god hushållning av naturresurser såsom vatten och näringsämnen, samtidigt som det sker på ett samhällsekonomiskt godtagbart sätt.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion