Utvärdering av drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter

En analys av nuvarande praxis och möjliga förändringar.

Sammanfattning av rapporten

Alla avloppslösningar kräver skötsel och underhåll för att fungera ändamålsenligt under hela sin livslängd. Redan i tillståndsansökan bör sökanden redovisa anläggningens behov av underhåll, kontroll och service i en så kallad drift- och underhållsinstruktion. Tidigare studier om uppföljande besök på prefabricerade markbäddar visade att det finns brist på tydliga skötselinstruktioner till fastighetsägaren och brist på insikt om skötselansvar hos fastighetsägarna.

Syftet med detta projekt var att undersöka i vilken utsträckning det finns drifts- och underhållsinstruktioner som motsvarar HaV:s nuvarande vägledning för markbaserade avloppsprodukter på marknaden, samt att i dialog med branschen utvärdera om det finns anledning att göra förändring i vägledning, i drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter på marknaden och/eller i fysisk utformning av anläggningarna.

Publicerad: 2023-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion