Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar enligt Europastandard

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden "SS-EN 12566-3, Avlopp – reningsanläggningar upp till 50 PT. Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar".

Sammanfattning av rapporten

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden "SS-EN 12566-3, Avlopp – reningsanläggningar upp till 50 PT. Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar".

JTI – Institutet för jordbruks- och miljötek-nik har nu byggt upp en provplats och även ingått ett samarbete med SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut. SP, med JTI som underleverantör, är nu godkända av SWEDAC för att genomföra provning enligt SS-EN 12566-3. Provningar av anläggningar har startat i april 2009.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion