Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster

Ett handläggarstöd för länsstyrelserna

Sammanfattning av rapporten

Projektet har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Handläggarstödet bygger på den vägledning för länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV som Miljösamverkan Sverige tog fram inom projekt Samla avlopp år 2009. Det tidigare materialet har dock både uppdaterats och utökats för att kunna utgöra ett ännu bättre stöd vid tillsynen.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2018-08-03
Sidansvarig: Webbredaktion