Koll på kartan

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av broschyren

Miljö & Hälsoskydd genomförde under 2010 ett projekt för att effektivisera tillsynen av enskilda avlopp med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem).

Kungsbacka kommun har cirka 9 000 enskilda avloppsanläggningar och saknar ofta information om avloppens status. Eftersom resurserna för inventering är begränsade behöver tillsynen planeras för att uppnå största möjliga miljönytta.
Resultatet blev ett GIS-verktyg som gör det enklare att identifiera de enskilda avlopp som står för den största miljöpåverkan. Verktyget samkör folkbokföringsregister, uppgifter om avrinningsområden och uppgifter i ärendehanteringssystemet MiljöReda. Med GIS-kartan kan tillsyn och kontroll av enskilda avlopp effektiviseras.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion